Μονοκατοικία – Νέα Μάκρη

  • Μονοκατοικία - Νέα Μάκρη Σύστημα Κλιματισμού Με Νερό
  • Μονοκατοικία - Νέα Μάκρη Σύστημα Κλιματισμού Με Νερό
  • Μονοκατοικία - Νέα Μάκρη Σύστημα Κλιματισμού Με Νερό
  • Μονοκατοικία - Νέα Μάκρη Σύστημα Κλιματισμού Με Νερό

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση κλιματισμού της μόνιμης κατοικίας στην Νέα Μάκρη. Η οικία κλιματίζεται από μία Αντλία Θερμότητας Αερίου GHP 10 HP και έναν Εναλλάκτη Φρέον-Νερού AWS 10 HP.