Προμήθεια Φυσικού Αερίου

Η χρήση του φυσικού αερίου - υγραερίου / LPG είναι πλέον διαδεδομένη σε όλον τον κόσμο και ειδικά στην Ευρώπη έναντι των συμβατικών πηγών ενέργειας γιατί είναι το πλέον οικονομικότερο, ασφαλές στην χρήση και το πιο φιλικό στο περιβάλλον. Στην Αθήνα λειτουργούν ήδη 500 χλμ. Δικτύων διανομής και τροφοδοτούν σήμερα 8.000 καταναλωτές με φυσικό αέριο.

Η ταυτότητά του

  • Είναι καύσιμο
  • Παράγεται κατ' ευθείαν από τη φύση με άντληση από υπόγεια κοιτάσματα
  • Είναι πραγματικά φυσικό προϊόν

Η προμήθειά του 

  • Οι χώρες της Ευρώπης προμηθεύονται το Φ.Α. από τη βόρεια θάλασσα, τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και τις χώρες της βόρειας Αφρικής. Η μεταφορά του φυσικού αερίου από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης γίνεται με μεγάλα υπόγεια ή υποθαλάσσια δίκτυα με δεξαμενόπλοια σε υγροποιημένη μορφή
  • Στην Ελλάδα η προμήθεια του φυσικού αερίου σήμερα γίνεται από τη Ρωσία με υπόγεια δίκτυα, και από την Αλγερία με δεξαμενόπλοια. Η μελέτη για εναλλακτική προμήθεια και από την Ιταλία βρίσκεται σε εξέλιξη, ώστε να αυξηθεί η σταθερότητα και η ασφάλεια του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου

Το συνολικό έργο του φυσικού αερίου αναπτύσσεται ως εξής:

  • Παραλαβή, με δύο σταθμούς, έναν στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και έναν στη νήσο Ρεβυθούσα των Μεγάρων
  • Μεταφορά, με δίκτυα υψηλής πίεσης από τους σταθμούς παραλαβής μέχρι τα αστικά κέντρα κατανάλωσης
  • Διανομή, με δίκτυα χαμηλής πίεσης, στους τελικούς καταναλωτές (κατοικίες, καταστήματα, βιομηχανίες) των αστικών περιοχών

Δείτε τους χάρτες φυσικού αερίου στην Ελλάδα όπως ισχύουν σήμερα