Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Σύμφωνα με τον κανονισμό ενέργειας απόδοσης των κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), Δ6/Β/ΟΙΚ.5825 ΦΕΚ Β 407/9-04-2010, εισάγεται ο «συντελεστής μετατροπής της τελικής κατανάλωσης ενέργειας του κτηρίου σε πρωτογενή ενέργεια». Σύμφωνα λοιπόν με τον πίνακα Β1 (ΑΡ.5 παρ. 6) του κανονισμού, οι συντελεστές μετατροπής έχουν ως εξής:

Πηγή ενέργειας

Συντελεστής μετατροπής σε πρωτογενή ενέργεια

Εκλυόμενο CO2 ανά μονάδα ενέργειας (kg/kWh)

Βιομάζα

                                        1,00

                                          0,000

Φυσικό αέριο

                                        1,05

                                          0,196

Πετρέλαιο θέρμανσης

                                        1,10

                                          0,264

Ηλεκτρική ενέργεια

                                        2,90

                                          0,989

 

Υψηλός συντελεστής απόδοσης (COP)

Διαπιστώνεται επομένως ότι, για τις μελέτες ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, ο φαινομενικά χαμηλός συντελεστής απόδοσης (COP) των αντλιών θερμότητας GHP προσαυξάνεται με πολλαπλασιαστή 2.90/1.05=2.762 προκειμένου να συγκριθεί με ηλεκτροκίνητες αντλίες θερμότητας. Έτσι η μονάδα των 20 hp για παράδειγμα αντιστοιχεί σε ηλεκτρικό μηχάνημα με COP 3.92 στην ψύξη και 4.64 στην θέρμανση.

Για τις υπόλοιπες συγκρίσεις , όπως για παράδειγμα στην σύγκριση με λέβητα φυσικού αερίου τεσσάρων αστέρων (καύσιμα με ίδιο συντελεστή μετατροπής σε πρωτογενή ενέργεια) η «πριμοδότηση» είναι ο καθαρός συντελεστής απόδοσης των αντλιών θερμότητας GHP, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ 1,6 και 1,72 όπως φαίνεται και στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών του μηχανήματος ( σελ. 14 ).

Αύξηση ενεργειακής απόδοσης

Τεκμαίρεται λοιπόν ότι η εγκατάσταση των αντλιών θερμότητας GHP, πέραν της εξοικονόμησης σε χρήματα κατά τη λειτουργία της, αυξάνεται σημαντικά την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, καλύπτοντας ενδεχομένως άλλες ενεργειακές αδυναμίες του, και επομένως αναβαθμίζει την ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου. Επιπλέον ενεργειακό όφελος σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ προκύπτει από την εκμετάλλευση του Ζεστού Νερού Χρήσης, όμοιο με αυτό του ηλιακού θερμοσίφωνα.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και το νομικό πλαίσιο εδώ