Αντλίες Θερμότητας Αερίου

Τα Gas Heat Pumps είναι αντλίες θερμότητας αερίου με συμπιεστές 2/4 ανάλογα με το μοντέλο που λειτουργεί με κινητήρα φυσικού αερίου αντί για ηλεκτρικό κινητήρα.

Η θερμική ενέργεια που ανακτάται στο σύστημα προέρχεται από δυο πηγές: το νερό ψύξης της μηχανής και τα καυσαέρια.

Χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό αέριο, φθηνότερο από τα άλλα, του οποίου η χρήση προωθείται στη χώρα μας για περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους.

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως καύσιμο και το υγραέριο (LPG) το οποίο είναι διαδεδομένο σε περιοχές που δεν υπάρχει φυσικό αέριο.Ο κλιματισμός των εσωτερικών χώρων είναι απόλυτα ελεγχόμενος από μικροϋπολογιστή.


Αντλία Θερμότητας Αερίου – GHP 16hp-20hp-25hp

Η αντλία θερμότητας αερίου - GHP 16hp-20hp-25hp είναι η μεγαλύτερη κατηγορία σε ψυκτικά και θερμικά φορτία από 153.546 btu στην ψύξη έως 242.262 btu και στην θέρμανση από 181.000 btu έως 286.19btu και αφορούν μεγάλες εγκαταστάσεις (βλέπε τεχνικές πληροφορίες) όπως ξενοδοχεία – κτίρια γραφείων – νοσοκομεία – εστιατόρια – μεγάλες κατοικίες κλπ.

Αντλία Θερμότητας Αερίου – GHP 8hp-10hp-13hp

Η αντλία θερμότητας αερίου - GHP 8hp-10hp-13hp είναι η μικρότερη κατηγορία σε ψυκτικά και θερμικά φορτία από 76.431 btu στην ψύξη έως 121.131 btu και στην θέρμανση από 90.421 btu έως 145.016 btu και αφορούν μικρότερες εγκαταστάσεις (Βλέπε τεχνικές πληροφορίες) ή δύνανται να συμπληρώσουν σε συστοιχία αντίστοιχες μεγαλύτερες εγκαταστάσεις.