Εναλλάκτες Φρέον Νερού

Εναλλάκτης Φρέον Νερού – AWS E1 Single

Ο εναλλάκτης φρέον νερού AWS E1 Single τοποθετείται μεταξύ της εξωτερικής μονάδας GHP της AISIN SEIKI και του κεντρικού δικτύου σωληνώσεων της εγκατάστασης που τροφοδοτεί τους διάφορους τύπους εσωτερικών μονάδων (κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, fan coil units, κλπ).

Εναλλάκτης Φρέον Νερού – AWS F1 & F1 Twin

Ο εναλλάκτης φρέον νερού - AWS F1 τοποθετείται μεταξύ της εξωτερικής μονάδας GHP της AISIN SEIKI και του κεντρικού δικτύου σωληνώσεων της εγκατάστασης που τροφοδοτεί τους διάφορους τύπους εσωτερικών μονάδων (κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, fan coil units, κλπ).