Μονάδες Δαπέδου

Κρυφή Μονάδα Δαπέδου – FXNQ

Η κρυφή μονάδα δαπέδου FXNQ απαιτεί πολύ μικρό χώρο εγκατάστασης καθώς το βάθος είναι μόνο 200mm. Διακριτικά κρυφή στον τοίχο: μόνο οι σχάρες των αγωγών εισροής και εκροής είναι ορατές.

Μονάδα Δαπέδου – FXLQ

Η μονάδα δαπέδου FXLQ μπορεί να εγκατασταθεί σαν μοντέλο δαπέδου με τη χρήση της προαιρετικής πλάτης. Κατάλληλη μονάδα για εγκατάσταση κάτω από παράθυρο λόγω του μικρού ύψους της. Απαιτεί πολύ μικρό χώρο εγκατάστασης. Για κλιματισμό περιμετρικής ζώνης.