Αντλία Θερμότητας Αερίου – GHP 16hp-20hp-25hp

  • Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 16hp-20hp-25hp | Μηχάνημα
  • Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 16hp-20hp-25hp | Μηχάνημα
  • Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 16hp-20hp-25hp | Πίσω Όψη Μηχανής
  • Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 16hp-20hp-25hp | Πίσω Όψη Μηχανής
  • Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 16hp-20hp-25hp | Μπροστινή Όψη Μηχανής
  • Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 16hp-20hp-25hp | Ιμάντας Μηχανής

Η αντλία θερμότητας αερίου - GHP 16hp-20hp-25hp είναι η μεγαλύτερη κατηγορία σε ψυκτικά και θερμικά φορτία από 153.546 btu στην ψύξη έως 242.262 btu και στην θέρμανση από 181.000 btu έως 286.19btu και αφορούν μεγάλες εγκαταστάσεις (βλέπε τεχνικές πληροφορίες) όπως ξενοδοχεία – κτίρια γραφείων – νοσοκομεία – εστιατόρια – μεγάλες κατοικίες κλπ.

Αντλία Θερμότητας Αερίου – GHP 16hp-20hp-25hp

Ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε κτιρίου η αντλία θερμότητας αερίου – GHP 16hp-20hp-25hp μπορεί να εγκατασταθεί σε συστοιχία όπως στο ξενοδοχείο Ιλισός όπου έχουν εγκατασταθεί 10 αντλίες θερμότητας αερίου σε συστοιχία.

Τα Gas Heat Pumps είναι αντλίες θερμότητας αερίου με συμπιεστές 2/4 ανάλογα με το μοντέλο που λειτουργεί με κινητήρα φυσικού αερίου αντί για ηλεκτρικό κινητήρα.

Η θερμική ενέργεια που ανακτάται στο σύστημα προέρχεται από δυο πηγές: το νερό ψύξης της μηχανής και τα καυσαέρια.

Χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό αέριο, φθηνότερο από τα άλλα, του οποίου η χρήση προωθείται στη χώρα μας για περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους.

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως καύσιμο και το υγραέριο (LPG) το οποίο είναι διαδεδομένο σε περιοχές που δεν υπάρχει φυσικό αέριο.Ο κλιματισμός των εσωτερικών χώρων είναι απόλυτα ελεγχόμενος από μικροϋπολογιστή.

Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 16hp-20hp-25hp | Μεγάλο Μέγεθος - Επιδόσεις

Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 16hp-20hp-25hp | Εξωτερική Περιοχή Τ Εύρος Λειτουργίας

 

 

Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 16hp-20hp-25hp | Specifications

Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 16hp-20hp-25hp | 450 Specifications

Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 16hp-20hp-25hp | 560 Specifications

Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 16hp-20hp-25hp | 710 Specifications