Αντλία Θερμότητας Αερίου – GHP 8-10-13 HP

  • Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 8hp-10hp-13hp | Μηχάνημα
  • Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 8hp-10hp-13hp | Μηχάνημα
  • Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 8hp-10hp-13hp | Πίσω Όψη Μηχανής
  • Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 8hp-10hp-13hp | Ιμάντας Μηχανής
  • Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 8hp-10hp-13hp | Μπροστινή Όψη Μηχανής
  • Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 8hp-10hp-13hp | Μπροστινή Όψη Μηχανής

Η αντλία θερμότητας αερίου - GHP 8-10-13 HP είναι η μικρότερη κατηγορία σε ψυκτικά και θερμικά φορτία από 76.431 btu στην ψύξη έως 121.131 btu και στην θέρμανση από 90.421 btu έως 145.016 btu και αφορούν μικρότερες εγκαταστάσεις (Βλέπε τεχνικές πληροφορίες) ή δύνανται να συμπληρώσουν σε συστοιχία αντίστοιχες μεγαλύτερες εγκαταστάσεις.

Αντλία Θερμότητας Αερίου – GHP 8-10-13 HP

Εκτός των διαφορετικών αποδόσεων ανάλογα με τον τύπο της αντλίας θερμότητας αερίου η επιπλέον διαφορά τους είναι ότι τα μικρότερα μοντέλα είναι μικρότερα σε μέγεθος σε σχέση με τα μεγαλύτερα μοντέλα της. (Βλέπε τεχνικές πληροφορίες).

Τα Gas Heat Pumps είναι αντλίες θερμότητας αερίου με συμπιεστές 2/4 ανάλογα με το μοντέλο που λειτουργεί με κινητήρα φυσικού αερίου αντί για ηλεκτρικό κινητήρα.

Η θερμική ενέργεια που ανακτάται στο σύστημα προέρχεται από δυο πηγές: το νερό ψύξης της μηχανής και τα καυσαέρια.

Χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό αέριο, φθηνότερο από τα άλλα, του οποίου η χρήση προωθείται στη χώρα μας για περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους.

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως καύσιμο και το υγραέριο (LPG) το οποίο είναι διαδεδομένο σε περιοχές που δεν υπάρχει φυσικό αέριο.Ο κλιματισμός των εσωτερικών χώρων είναι απόλυτα ελεγχόμενος από μικροϋπολογιστή.

 

Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 8-10-13 HP | Μικρό Μέγεθος - Επιδόσεις

Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 8-10-13 HP | Εξωτερική Περιοχή Τ Εύρος Λειτουργίας

Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 8-10-13 HP | Specifications

Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 8-10-13 HP | Twin AWS

Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 8-10-13 HP | Specifications

Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 8-10-13 HP | 224 Specifications

Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 8hp-10hp-13hp | 280 Specifications

Αντλία Θερμότητας Αερίου - GHP 8-10-13 HP | 355 Specifications