Εναλλάκτης Φρέον Νερού – AWS F1 & F1 Twin

 • Εναλλάκτης Φρέον Νερού - AWS E1 Twin | Μηχάνημα
 • Εναλλάκτης Φρέον Νερού - AWS E1 Twin | Πλακέτα
 • Εναλλάκτης Φρέον Νερού - AWS E1 Twin | Χειριστήριο
 • Εναλλάκτης Φρέον Νερού - AWS E1 Twin | HMI

Ο εναλλάκτης φρέον νερού - AWS F1 τοποθετείται μεταξύ της εξωτερικής μονάδας GHP της AISIN SEIKI και του κεντρικού δικτύου σωληνώσεων της εγκατάστασης που τροφοδοτεί τους διάφορους τύπους εσωτερικών μονάδων (κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, fan coil units, κλπ).

Εναλλάκτης Φρέον Νερού – AWS F1 Twin

Στην εγκατάσταση είναι δυνατό να τοποθετηθούν εσωτερικές μονάδες νερού οποιουδήποτε κατασκευαστή. Το σύστημα περιλαμβάνει αντλία νερού (κυκλοφορητή) και σύστημα αυτοματισμού για την αυτόματη λειτουργία, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, κλπ.

Μεταβλητό σύστημα εναλλάκτη (AWS air to water system)

 

Εναλλάκτης Φρέον Νερού - AWS E1 Twin

 

 • Ελέγχονται και συντονίζονται από μια HMI

 • Επιμερισμός επιλεγμένου φορτιού διαλέγοντας το κατάλληλο GHP

 • Έλεγχος της ιπποδύναμης που παράγεται από κάθε GHP

 

 

 • Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος μπορούν να ελέγχονται και να διαχειρίζονται από ένα HMI

Εναλλάκτης Φρέον Νερού - AWS E1 Twin

Εναλλάκτης Φρέον Νερού - AWS E1 Twin

 

 

 • Έλεγχος του κάθε κυκλοφορητή

 • Έλεγχος των βαλβίδων σε θέση on-off καθώς και του πρωτεύοντος κυκλώματος του κυκλοφορητή

 

 

 • Διαχείριση του ΖΝΧ απο το GHP

 • Διαχείριση του ΖΝΧ από ταχυθερμαντήρα

 • Διαχείριση του κυκλοφορητή

 • Διαχείριση της βαλβίδας ανάμιξης

Εναλλάκτης Φρέον Νερού - AWS E1 Twin

Εναλλάκτης Φρέον Νερού - AWS E1 Twin

 

 • Περιλαμβάνει αντίγραφα ασφάλειας του συστήματος όπως του λέβητα αεριού καθώς και ηλεκτρικών αντλιών θερμότητας ή Chiller.

 

 

 • Διαχείριση του συστήματος μέτρησης

 • Καταγραφή των καταναλώσεων

 • Η καταγραφή των δεδομένων μπορούν να λαμβάνονται από απόσταση

Εναλλάκτης Φρέον Νερού - AWS E1 Twin

Εναλλάκτης Φρέον Νερού - AWS E1 Twin

 

 

 • Μπορεί να γίνει διαχείριση του δευτερεύοντος κυκλώματος των αντλιών με χρονοδιακόπτη ή και χειροκίνητα ON-OFF

 

Εναλλάκτης Φρέον Νερού - AWS E1 Twin | Dimensions