Πλεονεκτήματα Συστημάτων Ghp

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των GHP είναι το χαμηλό λειτουργικό τους κόστος. Η εξοικονόμηση σε ετήσια βάση είναι 50% έως 80% σε σχέση με μια ηλεκτρική αντλία θερμότητας. Τα GHP της TOYOTA-AISIN λειτουργούν με φυσικό αέριο ή υγραέριο (LPG).

Η μηχανή εσωτερικής καύσης φυσικού αερίου δίνει την αναγκαία ισχύ

Η υψηλής απόδοσης μηχανή εσωτερικής καύσης φυσικού αερίου ξεκινά γρήγορα για να ζεστάνει το χώρο ακόμη και το πιο κρύο πρωινό του χειμώνα. Η αποτελεσματική ανάκτηση θερμότητας από το κύκλωμα ψύξης της μηχανής μέσω του ειδικού εναλλάκτη διασφαλίζει υψηλή θερμική ισχύ η οποία δεν επηρεάζεται από την πτώση της εξωτερικής θερμοκρασίας.

Ο ελεγκτής ταχύτητας της μηχανής εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και άνεση

Τα GHP της AISIN – TOYOTA έχουν έναν ευφυή υψηλής τεχνολογίας ελεγκτή ταχύτητας της μηχανής που λαμβάνει υπόψη και την εσωτερική αλλά και την εξωτερική θερμοκρασία. Το αποτέλεσμα είναι η ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας και μια σταθερή εσωτερική θερμοκρασία για συνθήκες άνεσης.

Τα GHP δεν καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια για τον κλιματισμό

Η ηλεκτρική κατανάλωση του GHP σε κανονική λειτουργία είναι αμελητέα σε σχέση με τις ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας γιατί το καύσιμο είναι το φυσικό αέριο ή το υγραέριο και απαιτείται ελάχιστη ηλεκτρική ισχύς μόνο για την εκκίνηση και την κίνηση των ανεμιστήρων. Αυτό συντελεί σε απλούστερη και φθηνότερη ηλεκτρική διασύνδεση. Εξαιτίας της χαμηλής ηλεκτρικής κατανάλωσης, δεν υπάρχει ανάγκη εγκατάστασης υποσταθμού μέσης τάσης ή ενίσχυσής του.

Δεν υπάρχει ανάγκη για αποπάγωση

Αυτό συντελεί στην αδιάκοπη θέρμανση για διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας ακόμα και σε εξωτερικές θερμοκρασίες -35 βαθμούς.

Ταυτόχρονη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

Ζεστό νερό χρήσης (65οC) χωρίς επιπλέον ενεργειακή δαπάνη παράγεται κατά την λειτουργία του μηχανήματος αξιοποιώντας τη θερμότητα που φέρει το νερό ψύξης της μηχανής εσωτερικής καύσης.

Επίπεδα Θορύβου

Τα επίπεδα θορύβου είναι σημαντικά χαμηλότερα από άλλες αντλίες θερμότητας 56 dB κατά Eurovent (απόσταση 1 και 1,5 m).