Προκηρύχθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2013 η δράσης, για την επιδότηση  Μικρομεσαίων υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Κατηγορίες ενισχύσεων – Θεματικές Ενότητες

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
α) Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.
β) Θεματική Ενότητα «Τουρισμός»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
γ) Θεματική Ενότητα «Εμπόριο» – «Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα.

Επιλέξιμες Ενέργειες & Δαπάνες – Ποσόστοση επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, σε ποσοστό έως 80% του συνολικού προϋπολογισμού (ανάλογα με την θεματική ενότητα)
  • Μηχανήματα και Εξοπλισμός
  • Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, έως 15.000€ (ανάλογα με την θεματική ενότητα)
  • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
  • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας, σε ποσοστό έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού
  • Λογισμικό, έως 30.000€ (ανάλογα με την θεματική ενότητα)
  • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, έως 6.000€
  • Προβολή – Προώθηση,  έως 30.000€ (ανάλογα με την θεματική ενότητα)
  • Αμοιβές Συμβούλων, έως 10.000€
  • Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις, σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *