Ζεστό Νερό Χρήσης

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Ανάκτηση θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

Τα συστήματα κλιματισμού της AISIN- SEIKI προσφέρουν την δυνατότητα ανάκτησης της θερμότητας από το ψυκτικό κύκλωμα της μηχανής για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Η λειτουργία αυτή είναι εφικτή χάρη στο σύστημα παραγωγής ζεστού νερού, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί και στις ήδη εν λειτουργία μονάδες της AISIN- SEIKI. Το σύστημα περιλαμβάνει έναν πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας, ο οποίος συνδέεται παράλληλα με το κύκλωμα του ψυγείου της μηχανής, και μία θερμοστατική βαλβίδα.

Το σύστημα επιτρέπει την ανάκτηση θερμότητας κατά την λειτουργία σε ψύξη, καθώς η εκλυόμενη θερμότητα παραμένει ανεκμετάλλευτη, ενώ είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να μην επηρεάζει με κανέναν τρόπο την ομαλή λειτουργία του συστήματος κατά την λειτουργία σε θέρμανση.

Το σύστημα εγκαθίσταται στο εσωτερικό της εξωτερικής μονάδας ghp και επιτρέπει την σύνδεση με τον υδραυλικό κύκλωμα μέσω των δύο υδραυλικών συνδέσμων που βρίσκονται κοντά στις σωληνώσεις του ψυκτικού.

Επισημαίνεται πως κατά την λειτουργία σε θέρμανση, η διαθέσιμη θερμική ισχύς μεταβάλλεται από 0 έως 80% της αντίστοιχης κατά την λειτουργία σε ψύξη, ανάλογα με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μοντέλο
Ισχύς [kW]
Θερμοκρασία IN/OUT [°C]
Παροχή [m3/h]
Πτώση Πίεσης [kPa]
Υδραυλική Σύνδεση [mm]
8 HP
8.0
55/60
1.7
25
22
10 HP
10.0
55/60
2.0
30
22
13 HP
13.5
55/60
2.3
35
22
16 HP
16.5
55/60
2.8
30
28
20 HP
20.0
55/60
3.5
35
28
25 HP
25.0
55/60
4.2
42
28

Η ισχύς της συσκευής αναφέρεται στην μέγιστη ισχύ της εξωτερικής μονάδας, κατά την λειτουργία σε ψύξη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C, Θερμοκρασία υγρού ψύξης της μηχανής: 75°C

Σημείωση: Η εταιρεία ghp Hellas δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες που μπορεί να προκληθούν από εσφαλμένη χρήση της μονάδας ή μη συμμόρφωση με τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν. 

 

Ζεστό Νερό Χρήσης Ζεστό Νερό Χρήσης Ζεστό Νερό Χρήσης Ζεστό Νερό Χρήσης