Κατοικία – Κουβαράς Αττικής

  • Ημερομηνία Έργου: 29/07/2012
  • Διάρκεια Υλοποίησης: 4 Ημέρες
  • Σύστημα Κλιματισμού:
  • Εξωτερικές Μονάδες: 1 x 8 HP
  • Εσωτερικές Μονάδες: 6

Μαγνησίας 8, Νέα Φιλαδέλφεια
+30 210 64 65 828
+30 210 64 65 809
info@ghp.gr