Κτίριο Γραφείων – Αλεξάνδρας

  • Ημερομηνία Έργου: 15/08/2010
  • Διάρκεια Υλοποίησης: 24 Ημέρες
  • Σύστημα Κλιματισμού: Απευθείας Εκτόνωση
  • Εξωτερικές Μονάδες: 2 x 25 HP
  • Εσωτερικές Μονάδες: 72

Μαγνησίας 8, Νέα Φιλαδέλφεια
+30 210 64 65 828
+30 210 64 65 809
info@ghp.gr