Κτίριο Γραφείων – Μεσογείων

  • Ημερομηνία Έργου: 27/02/2009
  • Διάρκεια Υλοποίησης: 16 Ημέρες
  • Σύστημα Κλιματισμού: Απευθείας Εκτόνωση
  • Εξωτερικές Μονάδες: 4 x 25 HP
  • Εσωτερικές Μονάδες: 48

Μαγνησίας 8, Νέα Φιλαδέλφεια
+30 210 64 65 828
+30 210 64 65 809
info@ghp.gr