Εναλλάκτης Φρέον Νερού – AWS F1 & F1 Twin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Ο εναλλάκτης φρέον νερού – AWS F1 τοποθετείται μεταξύ της εξωτερικής μονάδας GHP της AISIN SEIKI και του κεντρικού δικτύου σωληνώσεων της εγκατάστασης που τροφοδοτεί τους διάφορους τύπους εσωτερικών μονάδων (κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, fan coil units, κλπ).

Στην εγκατάσταση είναι δυνατό να τοποθετηθούν εσωτερικές μονάδες νερού οποιουδήποτε κατασκευαστή. Το σύστημα περιλαμβάνει αντλία νερού (κυκλοφορητή) και σύστημα αυτοματισμού για την αυτόματη λειτουργία, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, κλπ.

F AWS E1 Single 1 300x276
 • Ελέγχονται και συντονίζονται από μια HMI

 • Επιμερισμός επιλεγμένου φορτιού διαλέγοντας το κατάλληλο GHP

 • Έλεγχος της ιπποδύναμης που παράγεται από κάθε GHP

 

 • Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος μπορούν να ελέγχονται και να διαχειρίζονται από ένα HMI
F AWS E1 Single 2 216x300
F AWS E1 Single 3 290x300

 

 • Έλεγχος του κάθε κυκλοφορητή

 • Έλεγχος των βαλβίδων σε θέση on-off καθώς και του πρωτεύοντος κυκλώματος του κυκλοφορητή

 

 • Διαχείριση του ΖΝΧ απο το GHP

 • Διαχείριση του ΖΝΧ από ταχυθερμαντήρα

 • Διαχείριση του κυκλοφορητή

 • Διαχείριση της βαλβίδας ανάμιξης

F AWS E1 Single 4 219x300
F AWS E1 Single 5 273x300

 

 • Περιλαμβάνει αντίγραφα ασφάλειας του συστήματος όπως του λέβητα αεριού καθώς και ηλεκτρικών αντλιών θερμότητας ή Chiller.

 

 • Διαχείριση του συστήματος μέτρησης

 • Καταγραφή των καταναλώσεων

 • Η καταγραφή των δεδομένων μπορούν να λαμβάνονται από απόσταση

F AWS E1 Single 6 231x300
F AWS E1 Single 7 266x300

 

 

 • Μπορεί να γίνει διαχείριση του δευτερεύοντος κυκλώματος των αντλιών με χρονοδιακόπτη ή και χειροκίνητα ON-OFF

Μαγνησίας 8, Νέα Φιλαδέλφεια
+30 210 64 65 828
+30 210 64 65 809
info@ghp.gr