Μονοκατοικία – Άνω Λιόσια

  • Ημερομηνία Έργου: 09/11/2009
  • Διάρκεια Υλοποίησης: 4 Ημέρες
  • Σύστημα Κλιματισμού: Απευθείας Εκτόνωση
  • Εξωτερικές Μονάδες: 1 x 8 HP
  • Εσωτερικές Μονάδες: 10

Μαγνησίας 8, Νέα Φιλαδέλφεια
+30 210 64 65 828
+30 210 64 65 809
info@ghp.gr