Νεοκλασική Κατοικία – Ακρόπολη

  • Ημερομηνία Έργου: 25/02/2009
  • Διάρκεια Υλοποίησης: 5 Ημέρες
  • Σύστημα Κλιματισμού: Με Νερό
  • Εξωτερικές Μονάδες: 1 x 20 HP
  • Εσωτερικές Μονάδες: 18

Μαγνησίας 8, Νέα Φιλαδέλφεια
+30 210 64 65 828
+30 210 64 65 809
info@ghp.gr